?

Log in

No account? Create an account
August 16th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 16th, 2011

Ряшів. Замок Любомирських [Aug. 16th, 2011|03:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Ряшівський замок знаходиться майже в центрі міста на березі річки Віслок і приваблює потужним силуетом і міцними фортифікаціями з чотирма великими мурованими бастіонами по кутах. Але, незважаючи на це, у свідомості більшості мешканців міста замок є не оборонною спорудою, а установою правосуддя: вже більше ста років за мурами замку функціонує суд (до 1981 року була і в’язниця). У зв’язку з цим виникають труднощі і при його відвідуванні туристами. М’яко кажучи, для екскурсій він не пристосований. Але якщо ж вам пощастило проникнути в середину, то на вході необхідно буде пройти металоконтроль. Крім того, жоден з бастіонів та внутрішня територія фортеці закрити для огляду.

Замок в Ряшеві зведено у другій половині XVI століття Миколою Спитком Лігезі на місці старого дерев’яно-мурованого оборонного двору, який існував вже принаймні у XV столітті і управлявся власником містечка Старонива (сьогодні – це територія міста, на якій знаходиться замок). З початку XVI століття ці землі були власністю Яна Пакославіца. Пізніше його родина взяла собі прізвище Ряшівські (Жешувські).

Читати і дивитися даліCollapse )
Link8 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | August 16th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]