?

Log in

No account? Create an account
August 22nd, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 22nd, 2011

До 20-ї річниці Незалежності: замки [Aug. 22nd, 2011|01:43 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|]

Вже традиційно до Дня Незалежності України виставляю оновлені колекції цікавих архітектурних об'єктів України.
Перші на черзі - замки. За рік їх кількість в моїй колекції значно збільшилася.  Вдалося трохи підтягнути Львівщину, Закарпаття і Хмельниччину, майже закрити Тернопільщину, зовсім трохи представлено Вінниччину. А ось Волинь залишилася білою плямою.

Почнемо з найреспектабельнішого, мукачівського:


73 замки!Collapse )
Link27 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | August 22nd, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]