?

Log in

No account? Create an account
August 23rd, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 23rd, 2011

До 20-ї річниці Незалежності: костели [Aug. 23rd, 2011|02:26 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|]

дивіться також:
Колекція ратуш і беффруа
Колекція українських замків і фортець
Колекція палаців України
Колекція старовинних українських синагог

e2d53ee447ace7da0220140822122354.jpg
Для мене, як людини, що народилася і виросла в Дніпропетровську, такої категорії, як "костели", до недавнього гасу взагалі не існувало. Не існувало до 2007 року, коли я вперше в житті відвідав Західну Україну в рамках весільної подорожі. Тоді я побачив перші в своєму житті костели, це було в Кам'янці-Подільському. Мене так захопив це вид архітектурних споруд своєю незвичністю (та той момент для мене це була неабияка екзотика) та різноманітністю, що в наступні роки я займався фото-полюванням на них. Доходило до того, що за день я об'їжджав до 15-20 сіл, в яких є костели або їх руїни. В підсумку, моя колекція костелів лише на теренах України досягла майже трьох сотень.

Будемо дивитися костели за умовними категоріями. Почнемо - з величних храмів, на які дивитися - одне задоволення, закінчимо - не менш захоплюючими руїнами.

Найцікавіші костелиCollapse )

Костели ЛьвоваCollapse )

Костели великих містCollapse )

Костели провінційних містечокCollapse )

Сільські костелиCollapse )

Дерев'яні костелиCollapse )

КаплиціCollapse )

Занедбані шедевриCollapse )
Link11 comments|Leave a comment

До 20-ї річниці Незалежності: ратуші [Aug. 23rd, 2011|05:24 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|]

Обов'язковий атрибут незалежної держави - це існування інституту місцевого самоврядування. А архітектурний символ місцевого самоврядування всіх часів - ратуша. За останній рік моя колекція трохи поповнилася, але все ж таки багатьох цікавих екземплярів їх бракує.







38 ратуш і магістратівCollapse )
Link14 comments|Leave a comment

До 20 річниці Незалежності: синагоги [Aug. 23rd, 2011|10:42 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|]

Однією з ознак зрілості і демократичності держави є толерантність її громадян до представників національних меншин. Тому тему українських синагог ми сьогодні ніяк не обійдемо :)

Однак, якщо ми подивимося під кат на численні залишки юдейських культових споруд і на їх стан, ми побачимо жахливий приклад НЕтолерантрості представників національних менших до своїх святинь: одна за одною будуються нові синагоги висотою з 5-10-поверхові будинки (як, наприклад, в Дніпропетровську і Кривому Розі), проте не відновлюється жодна божниця, яка має вік декілька сотень років (Сатанів, Шаргород, Гусятин, Сокаль, Струсів, Дубно, Гримайлів, Жовква і ще десятки прикладів).

Українці (православні і греко-католики) відновлюють свої старі церкви, поляки хоч поволі, але відбудовують римо-католицькі костели, а юдеї чомусь відстають...

1. Шаргород (Вінниччина):


56 синагог УкраїниCollapse )
Link11 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | August 23rd, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]