?

Log in

No account? Create an account
August 30th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 30th, 2011

Луцьк (поза замком) [Aug. 30th, 2011|08:29 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

початок тут

Оглянувши Верхній замок, прогуляємося його околицями. У XIV-XV нижче верхнього замку було збудовано Окільний замок, який підсилював обороноздатність Верхнього замку з півдня і заходу. З трьох сторін Окільний замок огороджувала кам'яна стіна з чотирма баштами. В'їзд на територію здійснювався за допомогою мосту через рів, який заповнювався водою.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link19 comments|Leave a comment

Ланцут поза замком [Aug. 30th, 2011|03:09 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

дивіться також: замок в Ланцуті

Навіть поза мурами казкового замку Ланцут приємне і цікаве місто. Його мініатюрність надає йому затишності, а багаточисельні пам’ятки архітектури – величності. Прогулятися таким містом – справжнє задоволення.
Описами споруд завантажувати не буду. Тільки фотографії і підписи до них.Дивитися даліCollapse )
Link6 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | August 30th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]