?

Log in

No account? Create an account
August 31st, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 31st, 2011

Замок в Теребовлі [Aug. 31st, 2011|08:37 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Теребовля - одне з найстаріших міст України, перша згадка про яке
міститься в Іпатіївському літописі 1097 році. Назва міста походить від
давньоруського слова "теребівля", що означає місце, випалене в лісі. Найголовніша пам'ятка міста - руїни замку,
який вражає п'ятиметровою товщиною стін. Існуючий замок - це вже
четверта фортеці в Теребовлі. Першим замком, який відомий з історичних
джерел, був давньоруський, споруджений у ХІ - Х століттях. Є гіпотеза,
що тодішнє місто знаходилося на 2 км південніше сучасного міста на мисі,
який утворює злиття річок Серет і Гнізна. Наприкінці ХІ ст. Теребовля була центром удільного князівства князя Василька Ростиславовича, правнука Ярослава Мудрого.
Василько прагнув створити тут власну резиденцію. Теребовлю за ним
закріпили за на Любецькому з'їзді князів у 1097 році. Князування Василька в Теребовлі припало на період міжусобних війн. Київський князь Святополк разом з волинським князем Давидом, побоюючись Василька, запросили його до Звенигорода на День Ангела і підступно осліпили. Після того Василько перебував в ув'язненні на Волині, звідки його визволив його брат, перемишльський князь Володар. Разом вони у 1099 році розгромили війська київського та смоленського князів на Рожному полі біля Золочева, а потім спільно з половцями - угорське військо біля Перемишля.

Читати і дивитися далі
LinkLeave a comment

Теребовля: оборонний кляштор кармелітів [Aug. 31st, 2011|01:08 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

дивіться також: Теребовлянський замок

Кляштор кармелітів з ренесансним костелом Успіння Діви Марії - друга після замку за розмірами і значущістю історична споруда Теребовлі.
І хоча він не міг бути серйозною перешкодою для ворогів, а, скоріш за
все, призначався для оборони від невеликих загонів татар, озброєних
загонів селян, наїздів магнатів і шляхти, його сміливо можна назвати
невеликою фортецею.

Кармеліти прибули до Теребовлі у 1617 році на запрошення старости міста Петра Ожги,
який подарував землю для костелу і кляштору. У 1624 році на кошти
Миколи Осінського отці-кармеліти збудували дерев'яний костел та
монастир, який у 1672 році спалили турки. У 1635 році власний с. Лошнів Адам Коморовський
подарував пробудував на будівництво мурованого костелу і кляштору 6
тис. золотих. Саме з цього періоду можна вважати, що в Теребовлі постав
мурований комплекс монастиря кармелітів.

Читати і дивитися далі )

LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | August 31st, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]