?

Log in

No account? Create an account
September 1st, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 1st, 2011

Теребовля: "Нове" місто [Sep. 1st, 2011|09:24 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

дивіться також:
Замок в Теребовлі
Оборонний кляштор кармелітів


Річка Гнізна ділить Теребовлю на дві частини: Старе та Нове місто.
У 1415 отримала дозвіл на будівництво Нового міста на лівому березі
річки. Саме тут сьогодні знаходяться більшість пам'яток Теребовлі, серед
яких є оборонний кляштор кармелітів, ратуша, оборонна церква,
парафіяльний костел та цікаві будинки товариств "Просвіта", "Сокіл" та
ін. Прогулянку центру місто почнемо від мосту через Гнізну.


Читати і дивитися далі )
LinkLeave a comment

Переворськ [Sep. 1st, 2011|01:39 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , ]

Містечко Переворськ (Przeworsk) з населенням близько 15 тис. мешканців знаходиться на половині шляху від Перемишля до Ряшева на землях Закерзонння, які вважаються етнічно українськими. Перша згадка про поселення датується 1280 роком, а Магдебурзьке право місто отримало у 1393 році.

В Переворську є купа різних історичних пам’яток та інших цікавинок: готичний кляштор бернардинів, базиліка Св. Духа, яка виконувала роль фортеці, палац Любомирських, гарна ратуша, скансен та інше.
Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 1st, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]