?

Log in

No account? Create an account
September 5th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 5th, 2011

Підгорянський Спаській монастир [Sep. 5th, 2011|11:19 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Підгорянський Спаській монастир чину св. Василія (відомий ще, як Угорницький), що розташований на високому березі Серету поблизу впадіння в нього Гнізни всього в парі кілометрів від Теребовлі -
один з тих багаточисельних туристичних об'єктів Тернопілля, який вартий
для відвідання, якщо вас вже занесло в Теребовлю. Підгорянська обитель є
одночасно і монастирем, і замком, який на фоні десятків поруйнованих
оборонних споруд області виглядає ще дуже навіть привабливо. Щоправда,
будучі в цьому місці вже тричі, жодного туриста я так і не зустрів.

Дістатися монастиря-фортеці дуже просто. Від теребовлянського замку на південь у бік Буданова веде вулиця Січових Стрільців. Через три кілометри Теребовля закінчується і майже відразу починається село Зеленче.
Майже на початку важливо не проґавити поворот праворуч на поганеньку
ґрунтовку. Дорога веде через невеличкий лісок, за яким - поле з назвою
"Гуртівня" (тут існувало трипільське поселення), а за ним вже видніються
руїни башт і стін, та відновлена монастирська церква.

Читати і дивитися далі )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | September 5th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]