?

Log in

No account? Create an account
September 6th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 6th, 2011

Хирів [Sep. 6th, 2011|11:11 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Навряд чи можна знайти на Львівщині куточок цікавішій і загадковіший за Старосамбірщину. Мова не лише про кількість пам'яток, але й про їх якість (якщо це слово доцільне, звичайно). Додатковий інтерес до району у туриста стимулює невивченість цілого ряду пам'яток, обмеження джерел інформації про них. Одним з прикладів такого малодослідженого мандрівниками куточка є містечко Хирів.
Ql9Ve.jpg
За період своєї більш ніж шістсотрічної історії Хирів нічим особливим не виділявся. тут не ні було замку, ні оборонних дворів, ні визначних культових чи цивільних споруд. Саме тому, напевне, дослідники старовини Орест Мацюк і Володимир Пшик, які в своїх джерелах докладно описують історію і памятки чи не кожного села Старосамбірщини, а про місто Хирів не згадують взагалі. А місто, між іншим, дійсно було маловідомим і незначним навіть на фоні навколишніх сіл. І так було, поки не настав кінець ХІХ століття. В місті з'явився величезний комплекс єзуїтського колегіуму і необґрунтовано велика споруда залізничного двірця.

Читати і дивитися даліCollapse )

Link38 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 6th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]