?

Log in

No account? Create an account
September 7th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 7th, 2011

Ясениця-Замкова [Sep. 7th, 2011|11:20 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Найцікавіша в Україні дерев'яна дзвіниця у Ясениці-Замковій (Львівська обл., Старосамбірський район).Читати і дивитися в спільноті "Дерев'яні храми України"
LinkLeave a comment

Розділ [Sep. 7th, 2011|12:15 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Містечко Розділ (Львівська обл., Миколіївський р-н) розташовано на підвищенні на лівому березі Дністра в гирлі річки Колодниці на автодорозі Миколаїв - Ходорів. В містечку гарно зберігся палацовий комплекс резиденції Жевуських-Лянцкоронських, оборонний монастир кармелітів і стара синагога.

Вперше Розділ згадується у 1569 році, коли доглядач королівських лісів Матвій Чернієвський самовільно заснував тут поселення. Щоб трохи усмирити його, королі Сигізмунд Август та Стефан Баторій навіть посилили до Роздолу своїх комісарів. У 1576 році Чернієвський все ж таки виклопотав Стефана Баторія привілей на заснування міста і збудував тут замок (оборонний двір).

Читати і дивитися даліCollapse )
Link39 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 7th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]