?

Log in

No account? Create an account
September 14th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 14th, 2011

Турка [Sep. 14th, 2011|12:11 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , , ]

Турка (районний центр в карпатських Бескидах на Львівщині) - неофіційна столиця бойківського регіону. Етнічна група бойків проживала тут ще з княжих часів. Перша згадка про Турку з'являється у 1431 році, коли польський король Владислав Ягайло віддав королівське на той час село в приватні руки волоху Ваньчі і його синам Хотькові, Іванкові і Янкові. А у 1538 році в Турці було проведено розмежування королівських і шляхетських земель.

В кінці XVII ст. різними частинами Турки володіли родини Турецьких і Яворських. До початку 70-х років XVIII ст. містечко виконувало роль прикордонного підступу на Руському путі, який з'єднував Прикарпаття і Закарпаття. Таке вигідне становище сприяло розвитку торгівлі і економічному зростанню і Турка поступово перетворилася на значний населений пункт. На південь від Турки колись проходи кордон Речі Посполитої з Угорським королівством, тому на місто і навколишні села часто нападали угорські феодали і так звані сабати - бандитські ватаги. Це викликало необхідність спорудження фортифікацій.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link13 comments|Leave a comment

Млиниська і Острівець [Sep. 14th, 2011|02:19 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

Гарні занедбанні костели в Млиниськах і Острівці (Теребовлянський район, Тернопільська обл.)
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | September 14th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]