?

Log in

No account? Create an account
September 17th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 17th, 2011

Скелівка (Фельштин) [Sep. 17th, 2011|10:41 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Село Скелівка (в минулому - містечко Фельштин) розташоване на річці Стрв’яж у Старосамбірському району Львівщини на півшляху між Самбором і Хировим. Перша документальна згадка про Фельштин - у Грамоті 1374 року, в якій йдеться мова про надання двом братам - Гербурту та Фридрушові Фулштейнам дев'яти сіл в перемишльській землі. У 1400 році Фельштин вже фігурує, як місто.

До 1631 року містечко знаходилося у володінні роду Гербуртів - власників замків у сусідньому Добромилі і далеких Кудринцях. У 1646 році власником став Микола Данилович. З 1783 року Фельштин належав Станіславу Бжестянському, а вже у 1783 році перебував в руках Юзефа Мнішха.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link5 comments|Leave a comment

Коросно [Sep. 17th, 2011|11:19 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Коросно розташовано на березі річки Білий Потік, притоці Гнилої Липи в двох кілометрах від райцентру Перемишляни. Сюди вам потрібно у випадку, якщо ви жити не можете без закинутих костелів, які доживають свої останні дні. Костел в Коросно був зведений у 1912 році і був філіальним храмом відносно великого костелу в Перемишлянах.

Перша згадка про село відноситься до 1444 р. У 1469 р. власником Коросна був Павло Клюс. У 1515 р. село перебувало вже у власності родини Лагодовських. У 1650 р. власником Коросна був Мартиян Ґраб'янка, який у 1660 р. продав його Косаковському. У 1774 р. Коросно разом з Перемишлянами і Борщевом входили до Перемишлянського ключа, власницею якого була Ізабела Любомирська.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link13 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 17th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]