?

Log in

No account? Create an account
September 20th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 20th, 2011

Кохавино (Гніздичів) [Sep. 20th, 2011|09:18 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Кохавино сьогодні не є окремим населеним пунктом. Не зустрінете ви таку назву і на сучасний картах. Знаходиться це місце майже в центрі сучасного містечка Гніздичів Жидачівського району і є відомим відпустовим місцем Львівщини. Його історія почалася у 1646 році, коли власниця сусіднього села Руда Анна Войнаковська, повертаючись з Жидачева до свого рідного села побачила на одному з дубів образ Божої Матері. Перед образом зупинилися і впали на коліна і чотири коні, які везли
панську карету. Коні вирушили в дорогу лише після того, як пані вийшла зкарети і помолилася.

Слава про чудо швидко розповсюдилася по околицях. Неодноразово його факт підтверджували спеціальні церковні комісії. Остаточно образ було проголошено чудотворним 26 травня 1755 року.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link11 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 20th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]