?

Log in

No account? Create an account
September 22nd, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 22nd, 2011

Лівчиці [Sep. 22nd, 2011|09:15 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Лівчиці - велике село Жидачівського району (Львівська обл.), що знаходиться в декількох кілометрах від монастиря в Кохавино. Назва "Лівчиці (Ловчиці)" походить від слова „лови”. Приїхати сюди варто заради симпатичного палацу,
зведеного у другій половині ХІХ століття. Ось тільки точний час побудови палацу і хто ж саме його збудував, залишається поки що загадкою. За різними даними це були Глуховецькі, Глуховські, Строжинські, Лосі. Сьогодні в колишньому палаці діє інтернат для розумово відсталих дітей.


Read more...Collapse )
Link31 comments|Leave a comment

Шибеник [Sep. 22nd, 2011|09:55 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , , ]

Шибеник - звичайне хорватське місто в самому центрі Далмації. "Звичайне" - це означає по далматинськи прекрасне, зі старим містом з вузенькими вуличками східного типу, замком, морем, купою старих храмів, один з яких - костел Св. Якова, є об'єктом ЮНЕСКО. Ми розглядами Шибеник, як перевалочний пункт по дорозі до Скрадіна і Національного парку "Крка". Встигли подивитися його двічі.


Мало тексту, багато фотоCollapse )
Link8 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 22nd, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]