?

Log in

No account? Create an account
September 23rd, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 23rd, 2011

Наварія [Sep. 23rd, 2011|10:48 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Декілька кілометрів відділяють село Наварія Пустомитівського району від південної межі Львова. В пару кілометрах - село Годовиця. Там, як і в Наварії, також зберігся костел геніального архітектора Меретина. Але сусіду з Наварії - костелу Успіння Богородиці, повезло значно більше: тутешній храм відновлено і декілька років тому і він - діючий.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link15 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 23rd, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]