?

Log in

No account? Create an account
September 27th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 27th, 2011

Товсте [Sep. 27th, 2011|08:38 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Містечко Товсте розташоване не березі річки Тупа на трасі "Тернопіль - Чернівці" між Чортковим та Заліщиками. Якщо ви їдете своїм ходом дивитися перлину Тернопілля - Червоногруд,
то саме в Товстому вам треба сходити з поїзду. До завітного місця
звідси ще йти близько 15 кілометрів пішки. Але й Товсте також варто
уваги. Звичайно, памятки тут не таки знамениті і величні, як
червоногрудський замок, але їх у містечку багато, і всі вони розташовані
досить компактно.

Поселення Товсте скоріш
за все виникло ще за Київської Русі, свідченням чого є розташоване
поруч городище, оточене валами. Вперше згадується у 1414 році. Назва,
пішла від першого власника поселення - галицького боярина Вячеслава Толстого, васала князя Романа Мстиславовича, якому той надав поселення у користування. Після переходу під владу Польщі у 1435 році містечко мало назву Тлусте і входило до Червоногрудського повіту Подільського воєводства.

Читати і дивитися далі )
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 27th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]