?

Log in

No account? Create an account
October 12th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 12th, 2011

Віденська ратуша [Oct. 12th, 2011|09:25 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

дивіться також:
Віденська сецесія: частина 1, частина 2, частина 3

Віденська ратуша з’явилася під час облаштування на місці колишніх мурів в середині ХІХ століття нової центральної вулиці Відня - Рінг, яка мала символізувати велич монархії Габсбургів. У 1868р був оголошений конкурс на кращий проект ратуші, в ньому взяло участь 64 відомих архітектора з різних країн. Конкурс виграв австрієць, житель Відня, Фрідріх фон Шмідт. 14.06.1873 в присутності імператора у фундамент ратуші був закладений перший камінь. Будівництво тривало до 1883 року.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link22 comments|Leave a comment

Відень. Парламент [Oct. 12th, 2011|12:58 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

дивіться також:
Віденська сецесія: частина 1, частина 2, частина 3
Віденська ратуша


Будинок парламенту Австрії знаходиться на південний захід від Ратуші та головній віденській кільцевій вулиці Рінг. Збудований він протягом 1874 - 1884 років у стилі давньогрецького класицизму за проектом архітектора Теофіла фон Гансена. Будівля була значно зруйнована під час Другої світової війни, і була повністю відновлена протягом 1955 - 1956 років.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link5 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | October 12th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]