?

Log in

No account? Create an account
October 13th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 13th, 2011

Перлини Гусятинщини. Частина 1 [Oct. 13th, 2011|09:26 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Перлини Гусятинщини, Гусятин і Сидорів - у спільноті "Невідома Тернопільщина"Гусятин
Сидорів: замок-корабель
Сидорів: костел
Link6 comments|Leave a comment

Відень. Бельведер [Oct. 13th, 2011|12:47 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

дивіться також:
Віденська сецесія: частина 1, частина 2, частина 3
Віденська ратуша
Парламент


Бельведер - розкішний бароковий палацовий комплекс на схід від центру Відня. Був зведений протягом 1721 - 1723 років архітектором Луксом фон Гілдебрандтом як літня заміська резиденція для одного з уславлених полководців свого часу принца Євгенія Савойського. Віденський Бельведер зберігся до наших днів у майже незміненому вигляді, за винятком неіснуючого нині звіринця у верхній частині парку й сильно переробленої оранжереї біля Нижнього палацу.

Палацовому комплексу Бельведер, як архітектурному шедевру австрійського майстра Гільдебрандта, властиве поєднання парадної величі і невимушеної простоти, широкого розмаху і водночас доступності.

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | October 13th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]