?

Log in

No account? Create an account
October 26th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 26th, 2011

Осіннє Поділля-2011 (частина 2) [Oct. 26th, 2011|01:47 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , , , , , ]

дивиться також:
Осіннє Поділля-2011 (частина 1)

Останні два дні знову провів на Поділлі. Вперше в житті був у ролі екскурсовода: показував подільську осінь групі з 30 діточок з гімназії. Не знаю, що краще – подорожувати самому чи з кимось. З одного боку приємно ділити радість мандрівки з іншими, особливо з дітьми, які дивляться на речі іншими очима. А з іншого – самому можна значно більше подивитися. Так чи інакше, діти задоволені, я так само :)

Пройшло всього тиждень з минулої подорожі осіннім Поділлям. За тиждень подільська осінь змінилася: з тих дерев, що стояли жовтими, вже опали листя, інші – пожовтіли, а деякі так само стоять зелені. Ах, продовжити б мандрівку ще наступного тижня!

Теребовля - Кривче - Хотин - Кам'янець-Подільський - Скала-Подільська - ЛосячCollapse )
Link6 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | October 26th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]