?

Log in

No account? Create an account
October 27th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 27th, 2011

Кам'янецька осінь-2011 [Oct. 27th, 2011|09:14 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Щасливий той, кому протягом місяці двічі пощастило добувати в столиці Поділля. Двічі щасливий той, хто зробив це у жовтні. Адже жовтень – найкраща пора для відвідування Кам’янця. Осінь в мене вже давно асоціюється з Кам’янцем, а Кам’янець – з осінню. Осінь – з жовтим листям на деревах і під ногами, а дерева з жовтим листям – з каньйоном Смотрича. Каньйон Смотрича – з каменем, а камінь – з замками. Ланцюжки асоціацій можна продовжувати безкінечно, і в різні сторони. Якась з них закінчиться на неповторних кам’янецьких красунях, а якась – на кам’янецькому метро.


Читати і дивитися даліCollapse )


дивіться також:
Осіннє Поділля-2011 (частина 1)
Осіннє Поділля-2011 (частина 2)
Link13 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | October 27th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]