?

Log in

No account? Create an account
October 31st, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 31st, 2011

Осіннє Поділля-2011 (частина 3) [Oct. 31st, 2011|12:10 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , , , , ]

Вчора знову було продовження подорожі у подільську осінь. На цей раз це
був південь Тернопілля і, навіть, трохи Буковини. Подорож виявилася
надто приємною, але зі своїми нереалізованими планами. Дуже короткий
світовий день не дав можливості подивитися багато, а густий туман не
дозволив спостерігати панораму Заліщиків з буковинського берегу. Менше з тим, поїздка до Червоногруду на цей раз була найтривалішою і найзмістовнішою. А ще був прекрасний і неповторний вечірній Чортків!

Ранкові Заліщики були
в незвичайно густому тумані. Здавалося, що він ніколи не розсіється.
Так і відбулося. До 11 ранку нічого не змінилося. Але в тумані Заліщики
по-своєму чудові.

Заліщики - Звенячин - Джуринський водоспад - Червоногруд - Нагоряни - Чортків )

дивіться також:
Осіннє Поділля-2011 (частина 1)
Осіннє Поділля-2011 (частина 2)

LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | October 31st, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]