?

Log in

No account? Create an account
November 1st, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 1st, 2011

Зіньків [Nov. 1st, 2011|08:56 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , ]

Колишнє містечко, а сьогодні - звичайне село, Зіньків лежить на крутих мальовничих схилах річки Ушиця у Віньковецькому районі Хмельницької області. Першу писемну згадку про нього зустрічаємо у 1404 році, коли польський король Владислав Ягайло подарував Зіньків разом з його околицями кам'янецькому старості Петру Шафранцю. Останній, до речі, разом із Зіньковим, отримав і Сатанів. У 1431 році поселення (знову ж таки, разом із Сатановим) переходить до нового власника - Петра Одровонжа із Спрови, який протягом 30-х років XV століття на лівому східному схилі долини Ушиці збудував оборонний замок.

Фортецю звели з великих блоків місцевого пісковику і вапняку на місці старого (можливо, дерев'яного) укріплення XIII- XIV століть. Вона займає західний край дуже вузького мису, обмеженого з півночі і півдня короткими, але глибокими ярами. Замок мав три башти, на яких ще до середини ХІХ століття можна було побачити герби власників. Природним захистом з боку річки була її глибока долина, а з інших боків замок захищав глибокий рів через який до двох замкових брам вели підйомні мости.

Читати і дивитися даліCollapse )

Link19 comments|Leave a comment

Адамівка [Nov. 1st, 2011|09:25 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

На протилежному від Зінькова березі річки Ушиця розташована Адамівка - колишня частина містечка Зіньків, а сьогодні - окреме село, відоме завдяки неординарній Покровській церкві. Навіть у довіднику "Приходы и церкви Подольской епархии" 1901 року дослідник Поділля Євтим Сіцинський відносить адамівську церкву у складі Зінькова, а про існування топоніма чи кутка Адамівка навіть не згадує.

Церква св. Покрови була збудована у 1773 році за зразком подільських оборонних храмів XVI століття. Це є кам'яна одноверха споруда, яка є рідкісним прикладом триконхового храму XVIII століття.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link17 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 1st, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]