?

Log in

No account? Create an account
November 2nd, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 2nd, 2011

Маліївці [Nov. 2nd, 2011|09:54 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , ]

Це місце сміливо можна назвати наймальовничішим куточком Поділля. Крім палацу Орловських, з яким по красі, довершеності, витонченості, гармонії не може конкурувати жодна подільська резиденція, в Маліївцях зберігся старовинний парк з двома ставками, фонтанами, стилізованою під замкову вежу водонапірною баштою. Але головна атракція Маліївців - 18-метрова скеля з водоспадом і печерним гротом.

Крихітне село Маліївці з населенням близько 700 мешканців розташовано в 7 - 8 кілометрах від траси Чернівці - Житомир в Дунаєвецькому районі Хмельниччини на лівому яристому березі річки Ушки. Найдавніша писемна згадка у 1493 році свідчить, що поселення належало шляхтичам Яну і Петру Малейовським, від прізвища яких село і отримало свою назву.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link37 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 2nd, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]