?

Log in

No account? Create an account
November 4th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 4th, 2011

Сутківці [Nov. 4th, 2011|09:24 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Сутківці (Ярмолинецький р-н Хмельницької області) - ще одне цікаве село з руїнами замку та середньовічною церквою-фортецею, куди, як і в Маліївці, добратися не так просто. Колишнє містечко лежить на крутих берегах річки Ушиці осторонь дороги Житомир-Чернівці неподалік від райцентру Ярмолинці. Згідно вказівника до сюди від траси всього 4 кілометри. Насправді ж - не менше семи. А крім того, до головної пам'ятки доведеться пройти все село. Так що наполегливо не рекомендую йти до села пішки від траси, а ліпше зачекати на попутку біля повороту. А от сусіднє село Шарівка із оборонною церквою, відвідати рекомендую!

Коли виникло поселення, невідомо. Але є підстави стверджувати, що вже у XIV ст. містечко відігравало значну роль у обороні Поділля від татарських набігів. У середині століття тут існувало городище, яке з північно-західної (напільної) сторони охороняв кам'яний оборонний мур.

Читати і дивитися даліCollapse )

дивіться також: СУТКІВЦІ-2009
Link24 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 4th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]