?

Log in

No account? Create an account
November 5th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 5th, 2011

Ярмолинці [Nov. 5th, 2011|10:20 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Про Ярмолинці, райцентр Хмельницької області, розповісти можна багато. А от показати - майже і нема що. Адже більшість пам'яток містечка до наших днів не дійшла, а середмістя являє собою совок в мініатюрі. Але, менше з тим, Ярмолинці дуже зручно використовувати як базу для огляду навколишніх сіл з багаточисельними історичними пам'ятками - Сутківців, Шарівки, Зінькова, Маліївців та інших. Хоча "база" - це сказано голосно: в містечку нема жодного готелю. Але Ярмолинці є своєрідним транспортним вузлом: тут можна зробити пересадку з напряму Хмельницький - Кам'янець на Гусятин. Але залізнична станція знаходиться в п'яти кілометрах від центру містечка. А ще пам'ятайте: більшість транзитних автобусів на автостанцію в Ярмолинцях не заходить. Так що треба ловити буси на кільці в центрі.

І все ж, трохи про історію Ярмолинців. Вона безпосередньо пов'язана з історією сусідніх Сутківців. У 1407 році король Владислав Ягайло подарував угорському вихідцеві Хотьку Кроату і його синові Олександру Ярмолинці з навколишніми селами, в числі яких були Сутківці. При розподілі маєтку між синами Олександра, Сутківці дісталися Федору, від якого пішов дворянський рід Сутківськіх. А Ярмолинці - Олехну, від якого, відповідно, пішов рід Ярмолинських.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link5 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 5th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]