?

Log in

No account? Create an account
November 21st, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 21st, 2011

Інші пам'ятки Відня [Nov. 21st, 2011|08:51 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

В попередніх розповідях, присвячених Відню, ми вже встигли познайомитися з головними визначними пам'ятками Австрійської столиці: сецесіоном, ратушею, парламентом, цісарським комплексом Гофбург, палацом Бельведер, архікатедрой Св. Стефана, Вотівкірхе та іншими храмами міста. Сьогоднішня розповід буде присвячена багатьом пам'ятникам, які не попали в вищезазначений перелік, але потребують нашої уваги. Почнемо з площі Марії Терези.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link6 comments|Leave a comment

Відень [Nov. 21st, 2011|12:19 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

Підсумовуючи матеріали прогулянки Віднем. Гуляв один день і пів ночі, а на підготовку матеріалу місяць роботи пішов :)
Парламент
              
Link13 comments|Leave a comment

Озеряни [Nov. 21st, 2011|12:50 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]


Багато нової інформації про замок в Озерянах і місцевий неоготичний костел.
Дивіться у спільноті "Невідома Тернопільщина. Замки Тернопілля"

LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | November 21st, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]