?

Log in

No account? Create an account
November 22nd, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 22nd, 2011

Свебодзіце [Nov. 22nd, 2011|12:44 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Якщо ви вирішили відвідати замок №1 в Сілезії, то ваш шлях, скоріш за все, буде лежать через невелике містечко Свебодзіце. Звідси з Вроцлава ходить електричка у бік Валбжиха і Оленячої Гори, час в дорозі - близько години. З залізничної станції Свободзіце до замку Ксенж - близько п'яти кілометрів. Минуть вони непомітно, бо половина шляху пролягає через красиве містечко Свободзіце, а половина - через ландшафтний замковий парк.

Świebodzice (німецька назва до 1945 - Freiburg in Schlesien) - містечко з населенням 23,2 тис. мешканців, що лежить у передгір'ї Судетів у Нижньосілезькому воєводстві. Перша згадка про місто датується 1203 роком. в центрі міста ще можна побачити фрагменти оборонних мурів замку, який було зруйновано у 1809 році французами.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link15 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 22nd, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]