?

Log in

No account? Create an account
December 1st, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 1st, 2011

Легниця [Dec. 1st, 2011|06:12 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Сьогодні покажу вам ще одне сілезьке містечко – Легницю. Розташовано воно в годині їзди на захід від Вроцлава. Сюди з Вроцлава часто ходять електрички і поїзди, що їдуть у бік Дрездена. Одною з них, о 6 годин и ранку я і відправився до Легниці, поки Світланка спала. До того моменту, поки вона прокинулася, я вже встиг подивитися Ленгицю і повернутися до Вроцлава :)

Легниця – дуже старовинне місто (перша згадка - 1149 рік) з населенням 106 тис. мешканців. Була однією з столиць Сілезького князівства першой польскої князівської і королівської династії Піастів. Після поразки від монголів війська сілезького князя Генріха II Благочестивого (син Св. Ядвиги і Генріха I) у битві на Легницькому (Доброму) полі і загибелі самого князя 9 квітня 1241 місто було осаджено монголами, але не здалося. Легниця стала останнім пунктом просунення військ Батия на Захід.
MdShy.jpg

Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 1st, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]