?

Log in

No account? Create an account
December 15th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 15th, 2011

Велика Бийгань [Dec. 15th, 2011|11:17 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Сьогодні трохи розповім про звичайне угорське Берегівського району Закарпаття – Велику Бийгань. Угорські села, на й взагалі, села на Закарпатті разюче відрізняються від невеличких поселень інших регіонів України. Хати тут вкриті справжньою червоною черепицею, дворики – надзвичайно охайні і прикрашені. Крім типового етнічного колориту в селі є декілька цікавинок архітектури, головна з яких – готичний храм XV століття.

Перша письмова згадка про Велику Бийгань міститься в літописі 1333 року. Але дослідники вважають, що поселення виникло ще за часів короля Арпада і мало назву Ов-Бийгань. У ХІ столітті його власниками був рід Бегані, який вимер лише у ХІХ столітті. Протягом цього тривалого періоду Бегані періодично віддавали свої володіння у заставу або у спадок.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link34 comments|Leave a comment

Гать [Dec. 15th, 2011|12:16 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

Гать – ще одне угорське село на Берегівщині. Знаходиться воно на трасі між Берегово і Мукачево. Ще в домонгольські часи у поселення був замок, якій у 1241 році знищили татаро-монголи. А перша письмова згадка про Гат (так раніше називалось село), датується у 1374 роком. Гаттю володіли король Іштван, а згодом – і Федір Коріатович, який переселився до Мукачева з Кам’янця. Пізніше власниками були найвідоміші на Закарпатті родини Бетленів та Шенборнів. Відпочивав тут і відомий угорський поет Шандор Петефі.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link4 comments|Leave a comment

Мукачево. Замок-паланок [Dec. 15th, 2011|08:15 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Ще здалеку, під'їжджаючи до Мукачева, серед рівнини долини ріки Латориці, на околиці міста побачимо конусоподібну гору, яку увінчує старовинний замок. Це - Мукачевский замок-паланок, найбільш відомий серед пам'ятників архітектури Закарпаття та один з найбільш фотогенічних замків України, обкутаний безліччю легенд і переказів, овіяний славою свого бойового минулого. Збереглася легенда, що нібито ці гора була насипана працею народу, яка терпів на цій важкій роботі великі муки, Звідси ніби й місто одержало свою назву - Мукачево. Насправді, гора ця природня і є геологічним останцем, про що говорять виходи вулканічних порід на схилі гори й у підстави бастіонів.
f2Q0p.jpg
Незважаючи на різночасність виникнення окремих будівель, образ замка на диво дуже цілісний. Місце його виникнення - конусоподібна скеля з усіченою вершиною, визначило загальну композицію замка. Здалеку він виглядає єдиним об’ємом, а поблизу з'являється у вигляді каскаду спадаючих терас, складених з різноманітних будівель. Кожна точка сприйняття замка створює неповторну картину цієї пластичної споруди.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link20 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 15th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]