?

Log in

No account? Create an account
December 16th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 16th, 2011

Мукачево [Dec. 16th, 2011|03:16 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Безумовно, головною визначною пам’яткою Мукачева є замок-паланок на околиці міста. Але, якщо ви вже попали сюди, то варто витратити декілька годин на прогулянку самим містом. Тут є на що подивитися, всього цікавого в місті багато. Мукачево – місто № 1 в Закарпатті за красою і цікавістю, і з цим важко сперечатися. Європейська атмосфера, європейська архітектура з німецьким і угорським присмаком, європейська чистота на вулицях – все це дозволяє казати про Мукачево, як про маленьку Європу на околиці батьківщини.
GhEOm.jpg
В'їжджаючи в Мукачеве з боку Ужгорода, ми відразу попадаємо на його центральну площу, прикрасою якої є ратуша, побудована в 1904 році. Архітектор з Будапешта Янош Бабула знайшов досить вдале рішення будівлі, зберігши певні риси прадавньої середньовічної архітектури.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link5 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 16th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]