?

Log in

No account? Create an account
December 19th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 19th, 2011

Оброшине [Dec. 19th, 2011|09:46 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Незважаючи на паршиву погоду і слякоту після дощу і мокрого снігу, вчора я таки вирішив ненадовго вибратися зі Львова на власному авто. Це у Львові зараз ще пізня осінь, а від'їхати десяток кілометрів за місто, а тут вже суцільна зима. Мій шлях лежав на південь від столиці Галичини через давні села Наварію і Годовицю, до Оброшина, де зберігся чудовий палацовий комплекс львівських римо-католицьких архієпископів.

Оброшине відомо з 1456 року, коли польський король Казимир Ягеллончик віддав його у заставу каштеляну Петру Шамотульському. Майже через сотню років, у 1531 році, поселення викупив львівський архієпископ. Після цього, і аж до 1939 року Оброшине перебувало у власності римо-католицького духовенства.

Читати і дивитися даліCollapse )

Link21 comments|Leave a comment

Середнє [Dec. 19th, 2011|12:14 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Прямо посередині між двома найважливішими містами Закарпаття - Ужгородом і Мукачевом, лежить давнє поселення, що отримано назву від свого місця розташування - Середнє. Селище відомо, як центр виноробства. Але нас воно сьогодні цікавить своїм середньовічним замком (точніше тим, що від цього замку залишилося).

Прийнято вважати, що єдиний в Закарпатті рівнинний замок звели у XII столітті ченці войовничого ордену тамплієрів (або "храмовників"). На відміну від більшості замків, він не займав панівного положення над округою та не контролював жодних з давніх торгівельних шляхів.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link23 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 19th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]