?

Log in

No account? Create an account
December 28th, 2011 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 28th, 2011

Чинадійове [Dec. 28th, 2011|10:02 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Селище міського типу Чинадійове розташоване на правому березі Латориці в декількох кілометрах на північ від Мукачева. В містечку - відразу ж два добре збережених замки, а це вже є унікальним. З одним з них ми познайомимося сьогодні, а другий, найцікавіший, відкладемо на "потім".
hH67m.jpg
Поселення було засновано у 1214 році, як поміщицький двір Св. Миколая, під назвою Золява Сент-Міклош. Угорську назву Сент-Міклош містечко носило аж до 1944 року. У 1264 році король Іштван V подарував Сент-Міклош магістрові Адалару, а через деякий час він перетворюється на центр домінії на кордоні угорських володінь. За своїм розвитком Сент-Міклош в ті час значно випереджав сусіднє Мукачево.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link12 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 28th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]