?

Log in

No account? Create an account
Вінниччина (вперше) - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Вінниччина (вперше) [May. 23rd, 2011|10:56 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Опановуємо потрохи Вінниччину...

1. Браїлів. Троїцький костел, 1878:


2. Браїлів. Палац фон Мекків, 1868:


3. Браїлів. Парк маєтку фон Мекків:


4. Браїлів. Монастир тринітаріїв, 1740:
jFfzP.jpg

5. Селище. Черленківський замок, XVI ст.:


6. Гнівань. Костел Св. Йосипа, 1906:


7. Сутиски. Південий Буг:


8. Сутиски. Садиба графа Гейдена, ХІХ ст.:


9. Немирів. Костел Йосипа Обручника, 1805:


10. Немирів. Палац княгині Щербатової, ХІХ ст.:


11. Немирів. Дизельна електростанція, 1905:


12. Сокілець. Млин Потоцьких, 1898:


13. Печера. Усипальниця Потоцьких-Свейковських, 1904:


14. Печера. Церква Різдва, 1764:


15. Шпиків. Замок Свейковських, 1760:


16. Шаргород. Костел Флоріана Шарого, 1595:


17. Шаргород. Синагога, 1598:


17. Шаргород. Свято-Миколаївський монастир, 1747:


18. Шаргород. Панорама міста:


19. Мурафа. Домініканський монастир, 1627:


20. Котюжани. Палац С.Ценіної, поч. ХХ ст.:


21. Муровані Курилівці. Замок, XVI ст.:


22. Муровані Курилівці. Палац Комарів-Чихачевих, 1805:


23. Муровані Курилівці. Кам'яні лави:
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: haidamac
2011-05-24 11:25 am (UTC)
гарно так покатався!
скоро, дивлюся, і до нас доберешся ;)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-05-24 03:10 pm (UTC)
Та ні, ви тепер далеко... :(
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2011-05-24 07:56 pm (UTC)
типу Вінничина значно ближче :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-05-25 04:55 am (UTC)
Так, Вінниччина - це ж фактично Западенщина :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2011-05-25 09:09 am (UTC)
а як же ментально-географічний кордон по Збручу? ;)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-05-25 12:52 pm (UTC)
Мій ментально-географічний кордон закінчується там, де закінчуються замки і костели :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2011-05-25 12:55 pm (UTC)
костел, справжній ;) - http://haidamac.org.ua/2010/03/smila/

Про Ялту я вже якось промовчу :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-05-25 01:00 pm (UTC)
І Сміла, і Ялта - це так само майбутня Галичина! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2011-05-25 01:01 pm (UTC)
от вже бачу загаловки в расєйскіх ЗМІ "украінскіє фашисти грозятся захватить ісконно русскую Ялту" :)))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-05-25 01:09 pm (UTC)
"украінскіє фашисти тєпєрь будут сривать гєоргієвскіє лєнточкі і ордєна с вєтєранов і топтать іх і в Ялтє"
(Reply) (Parent) (Thread)