?

Log in

No account? Create an account
February 11th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 11th, 2014

Брюссель-2014 [Feb. 11th, 2014|06:59 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

дивіться також: БЕФФРУА-ТУРНЕ ФЛАНДРІЄЮ + ЛЮКСЕМБУРГ

Сьогорічне відвідання Брюсселю принесло мені неймовірну масу задоволення. Я по-новому поживився на столицю Бельгії і Європи, передусім, завдяки нічним прогулянкам. А ще я декілька годин провів на найкрасивішій площі Європи, детально роздивляючись кожний будиночок. "Найгарнішою площею Європи" її називають не безпідставно, адже саме на Гран-плас (або Гроте Маркт, Великий Ринок) стоять найгарніші кам’яниці, які мені колись доводилося бачити, королівський палац та красуня-ратуша.

Ансамбль площі Гран-плас, створений в XVI - XVIII століттях - найбільш яскравий приклад фламандської архітектури Брюсселя. Будинки, що оточують площу з усіх боків рівним квадратом, начебто виточені з каменю талановитими майстрами, являють собою найбільші шедеври світової архітектури під відкритим небом. Розмір майдану зовсім невеликий: довжина 100 метрів, ширина – всього 68 метрів.

Читати і дивитися даліCollapse )

Інші розповіді про Брюссель:
Брюссельська ратуша
Grote-Markt і Нижнє місто
Верхнє місто
Собор Notre Dame du Sablon
Трохи нічного Брюсселю
Link7 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | February 11th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]