?

Log in

No account? Create an account
March 11th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 11th, 2014

Беффруа-Турне Фландрією + Люксембург [Mar. 11th, 2014|01:53 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , , , , , ]

Важко отримувати задоволення від подорожі, коли ти знаєш, що у твоїй країні проливається кров. Особливо, коли ти знаєш, що нічим не можеш допомогти. Трагічні події на Грушевського почалися на наступний день після того, як я прилетів до Брюсселю. Але дороги назад вже не було. Довелося оглядати бельгійські і люксембурзькі міста із планшетом в руках, постійно спостерігаючи за новинами.

Незважаючи на те, що в Бельгії я вже був і багато чого там бачив, мій вибір знову зупинився на ній. Дійсно, до цієї країни в мене особливі пієтет, я люблю її за розкішні ратуші, неперевершену брабантську готику, беффруа (специфічне архітектурне явище, що є лише в Бельгії і Франції), яскраві північні будиночки і найсмачніше у світі пиво. Поїздка майже цілком була присвячена Фландрії – північно-західній частині Бельгії із заїздом до Валлонії і Люксембургу. Основна ціль поїздки – полювання за ратушами і беффруа. Отже, результати цього «полювання» виявилися досить плідними.

Маршрут був наступний: Брюссель – Дендермонде – Алст – Гент – Брюгге – Лювен – Мехелен – Антверпен – Іпр – Кортрейк – Турне – Ауденаарде – Льєж – Еттельбрюк – Віанден - Люксембург

Читати і дивитися даліCollapse )
Link18 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | March 11th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]