?

Log in

No account? Create an account
May 6th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 6th, 2014

Сьогоднішній Відень - результат вчорашнього запізнення на літак [May. 6th, 2014|12:06 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Вчора, повертаючись з Трансильванії, не встиг на стиковку у віденському аеропорті Швехат. В резільтаті ніч провів в аеропорту, а у шостій ранку вже був у центрі Відня. Двочасова прогулянка була незабутньою. Дякую Австрійським авіалініям за запізнення рейсу з Бухаресту. Якби не вони, не бачити б мені було Відня ще невідомо скільки :))


Прогулятися ранковим ВіднемCollapse )

Більше про Відень - тут
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | May 6th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]