?

Log in

No account? Create an account
May 20th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 20th, 2014

Великий бегинаж в Лювені [May. 20th, 2014|09:16 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Що взагалі таке бегинаж, можна почитати у Вікіпедії. А ми ж сьогодні познайомимося з найбільшим у Бельгії бегинажем, який розташований у Лювені. Бегинаж є історичною забудовою на південь від міського центру і складається з декількох вулиць, на яких розташовані майже 100 будинків. Вони призначалися для проживання 300 монашок-бегинок.

Історія бегинажу починається на початку XIII століття. Стара письмова згадка про нього відноситься до 1232 року, латинський напис на церкві відмічає 1234 рік як рік створення. Громада ж бегинок з'явилася на два десятиліття раніше. Місцеві історики XVI століття, включаючи Юста Липсія, вказують в якості року заснування 1205. Як і інші бегинажі на території сучасної Фландрії, лювенський бегинаж пережив перший період розквіту в XIII столітті. В період релігійних конфліктів XVI століття для бегинажу настали скрутні часи.

Читати і дивитися даліCollapse )

дивіться також:
Беффруа-турне Фландрією (Бельгія + Люксембург)
Брюссель-2014
Дендермонде
Алст
Гент-2014
Брюгге-2014
Вечірній і нічний Брюгге
Лювен

Ратуша в Лювені
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | May 20th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]