?

Log in

No account? Create an account
May 21st, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 21st, 2014

Мехелен (Малин) [May. 21st, 2014|09:44 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , , ]

Погодьтесь, не часто знайдеш місто, де є аж 2 беффруа, внесені в ЮНЕСКО! Але Мехелен (французька назва Малин) більш відомий нам словосполученням «Малиновий дзвін», яке пішло саме з Малина (Мехелена). Саме з цього міста цар Пьотр І привіз в Росію перший карильйон, який помістили в Петропавлівський собор в Санкт-Петербурзі.

Мехелен - місто у Фландрії, в провінції Антверпен, розташоване на річці Диль, між Антверпеном і Брюсселем, з населення - близько 81 тисячі чоловік. В Мехелені – велика кількість арабів і афро-бельгійців. Коли я їхав автобусом з вокзалу до центру, я був єдиним білим пасажиром :) Але саме місто по-казковому красиве і не поступається більшості інших міст Фландрії.

Читати і дивитися даліCollapse )

дивіться також:
Беффруа-турне Фландрією (Бельгія + Люксембург)
Брюссель-2014
Дендермонде
Алст
Гент-2014
Брюгге-2014
Вечірній і нічний Брюгге
Лювен
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | May 21st, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]