?

Log in

No account? Create an account
July 29th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 29th, 2014

Маріямпіль [Jul. 29th, 2014|07:37 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Село (колишнє містечко) Маріямпіль знаходиться на високому лівому березі Дністра в Галицькому районі Івано-Франківщини. Тут знаходяться руїни Маріямпільського замку, який може вважатися однією з забутих і не надто популярних серед туристів твердинь Подністров'я. Є тут також і колишній монастир капуцинів з костелом XVIII століття, перетворений на в'язницю. Але залишки архітектурних свідоцтв минулого перемагають приголомшливі панорами долини Дністра, які відкриваються з пагорбу з замковими руїнами.
SIGQw.jpg
Назву населеному пункту дав тогочасний його власник — великий коронний гетьман Речі Посполитої Станіслав Ян Яблоновський. Польський дослідник В. Урбан у давніх актах маріямпільської римо-католицької парафії відшукав відомості про те, що Станіслав Яблоновський у 1691 р. перейменував село Божий Видок на Маріямпіль. Стимулом для надання містечку цього імені було те, що гетьман привіз у місто чудодійний образ «Рицарської Богоматері», який супроводжував його у всіх військових походах і особливо прославився під Віднем у 1683 р.
i0tps.jpg

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

Устя-Зелене [Jul. 29th, 2014|08:12 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Устя-Зелене розташоване на лівому березі Дністра у Монастириському районі Тернопілля. Їхати сюди дорогами не найкращої якості варто, щоб побачити величний бароковий костел Пресвятої Трійці. Поселення відоме з 1436 року під назвою Устя-Рожеве.  Протягом наступних століть належало Бучацьких, Сєнявських, Язловецьких, Милецьких. 31 грудня 1548 року прохання власника Яна Мелецького король Сиґізмунд II Авґуст надав привілеї на статус міста на маґдебурзькому праві, на звільнення від податків.
vjpKZ.jpg

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | July 29th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]