?

Log in

No account? Create an account
August 4th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 4th, 2014

Гвіздець [Aug. 4th, 2014|08:34 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

В селищі Гвіздець Коломийського району Івано-Франківщини розташована маловідома видатна пам'ятка доби розвиненого бароко на теренах сучасної України – комплекс монастиря бернардинів з костелом, келіями та надбрамною дзвіницею. Через Гвіздець курсує 2 пари приміських поїздів Коломия – Городенка і Коломия – Заліщики. Також зручно добиратися автобусами з Коломиї, Городенки та Заболотова.
JBLFy.jpg
Перша згадка про Гвіздець датується 15 грудня 1373 р., коли князь Владислав Опольський надає поселення Хоткові Лойовичу. Вже тоді Гвіщдець був значним поселенням. У 1416 році володарем поселення значився шляхтич Васько Тептукович. В XVI столітті містечко було у володінні Бучацьких, потім Потоцьких та Пузин.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link4 comments|Leave a comment

Кудринці [Aug. 4th, 2014|09:47 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Оновлено розповідь про замок в Кудринцях фото:
Замок в Кудринцях
Осінні Кудринці


kQcdX.jpg

u4rgh.jpg
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | August 4th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]