?

Log in

No account? Create an account
August 6th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 6th, 2014

Городенка [Aug. 6th, 2014|03:53 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Городенка - місто-райцентр на Покутті (Івано-Франківщина). Відома ще з княжих часів, у XV столітті тут було побудовано замок, який до наших часів не дожив. Магдебурзьке право Городенка отримала у 1668 році від короля Яна Казимира. В місті є неймовірно великий костел Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії авторства знаменитого архітектора Бернарда Меретина, до оформленням якого доклався сам Пінзель. Крім того, зберігалася барокова Успенська церква, занедбаний вірменський костел та головна синагога.
ucGOE.jpg
Костел Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марі́ї - одна з найцінніших пізньобарокових пам'яток на території колишньої Речі Посполитої. Храм споруджено протягом 1745-1769 років на замовлення Миколи Василя Потоцького архітектором Бернардом Меретином у співпраці з «галицьким Мікеланджело» — скульптором Іоганом Пінзелем і вважається першою спільною роботою двох митців. До комплексу входять також корпус монастирських келій та колона зі статуєю Пречистої Діви Марії.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link3 comments|Leave a comment

Скала над Збручем [Aug. 6th, 2014|08:38 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Повністю оновив всі розповіді про Скалу над Збручем (Скалу-Подільську)

SvRY7.jpg

частина 1: замок
частина 2: пам'ятки містечка
частина 3: маєток Голуховських
частина 4: осінній вечір над Збручем
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | August 6th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]