?

Log in

No account? Create an account
August 21st, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 21st, 2014

До 23-ї річниці Незалежності: колекція українських замків і фортець [Aug. 21st, 2014|07:15 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

дивіться також:
Колекція ратуш і беффруа
Колекція палаців України
Колекція старовинних українських синагог


Замки
Продовжую висвітлювати найцікавіші туристичні об'єкти України. На черзі - замки і фортеці. За останні пару років їх кількість в моїй колекції значно збільшилася.  Вдалося трохи підтягнути Львівщину, Закарпаття і Хмельниччину, майже закрити Тернопільщину, зовсім трохи представлено Вінниччину. А ось Волинь залишилася білою плямою.

Більше сотні замків!Collapse )
Link6 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | August 21st, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]