?

Log in

No account? Create an account
August 22nd, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 22nd, 2014

До 23-ї річниці Незалежності: колекція українських костелів [Aug. 22nd, 2014|06:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|]

дивіться також:
Колекція ратуш і беффруа
Колекція українських замків і фортець
Колекція палаців України
Колекція старовинних українських синагог

e2d53ee447ace7da0220140822122354.jpg
Для мене, як людини, що народилася і виросла в Дніпропетровську, такої категорії, як "костели", до недавнього часу взагалі не існувало. Не існувало до 2007 року, коли я вперше в житті відвідав Західну Україну в рамках весільної подорожі. Тоді я побачив перші в своєму житті костели, це було в Кам'янці-Подільському. Мене так захопив це вид архітектурних споруд своєю незвичністю (та той момент для мене це була неабияка екзотика) та різноманітністю, що в наступні роки я займався фото-полюванням на них. Доходило до того, що за день я об'їжджав до 15-20 сіл, в яких є костели або їх руїни. В підсумку, моя колекція костелів лише на теренах України досягла майже трьох сотень.

Будемо дивитися костели за умовними категоріями. Почнемо - з величних храмів, на які дивитися - одне задоволення, закінчимо - не менш захоплюючими руїнами.

Найцікавіші костелиCollapse )

Костели ЛьвоваCollapse )

Костели великих містCollapse )

Костели провінційних містечокCollapse )

Сільські костелиCollapse )

Дерев'яні костелиCollapse )

КаплиціCollapse )

Занедбані шедевриCollapse )
Link20 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | August 22nd, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]