?

Log in

No account? Create an account
August 25th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 25th, 2014

Великі Сорочинці [Aug. 25th, 2014|10:02 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Напередодні Дня Незалежності вперше в житті побували на Сорочинському ярмарку. Взагалі-то я не великий фанат усіляких подібних фестивалів, але раз в житті побувати хотілося. Якщо відверто, то у Великих Сорочинцях мене більше цікавила Спасо-Преображенська церква - один із найкращих зразків церковної архітектури Лівобережної України стилю українського бароко початку XVIII століття, заради якої, в більшості, я і захотів заїхати сюди. Але й ярмарок з усіма його українсько-козацько-гоголівськими атрибутами також не залишив нас байдужими.

Цьогорічний ярмарок декілька відрізнявся від попередніх. По-перше - війна, по друге - неймовірний спалах української свідомості у громадян. І перше, і друге було на кожному кроці: багато військових зі зброєю, збір коштів на допомогу українському війську, гасла "Слава Україні" - Героям слава!"

Сорочинський ярмарок та гетьманська церкваCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | August 25th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]