?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 29th, 2014

Данівка [Aug. 29th, 2014|09:09 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

В декількох кілометрах на схід від Козельця поблизу села Данівка знаходиться один з яскравих екземплярів козацького бароко - храм св. Георгія, який знаходиться на території Данівського Свято-Георгіївського жіночого монастиря. Монастир заснований в ім'я мученика Георгія 1654 року на честь перемоги над поляками під час визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького ченцями Козелецького Свято-Троїцького монастиря.
e6746ef726d929dece20140825192845.jpg
Будівництво кам'яного головного монастирського храму в ім'я святого Георгія почалося у 1741 році. Освятили церкву в 1754 році. Вже у 1756 в храмі сталася пожежа. Гроші на відновлення виділив Козелецький полковник Юхим Дараган, який був одружений на сестрі братів Розумовських і садиба якого ("Покорщина") знаходилася за 5 км від монастиря. У 1770 храм повторно освятили.

Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | August 29th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]