?

Log in

No account? Create an account
September 9th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 9th, 2014

Доповнено найцікавіші об'єкти України [Sep. 9th, 2014|07:41 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Колекція українських палаців
Додано Чемер, Седнів, Червоне, Андрушівку, Волицю, Ярополичі, Івницю, Ліщин

Колекція українських костелів
Додано Городківку, Стару Котельню, Ліщин

Колекція українських мурованих церков
Додано Чернігів, Козелець, Данівку, Седнів

Колекція українських дерев'яних храмів
Додано Седнів, Степанівку, Волосківці, Городище, Синявку

дивіться також:
Колекція ратуш і беффруа
Колекція українських замків
Колекція старовинних українських синагог
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | September 9th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]