?

Log in

No account? Create an account
September 28th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 28th, 2014

Летичів [Sep. 28th, 2014|02:03 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Приблизно до пів-шляху між Хмельницьким і Вінницею поблизу Меджибожа знаходиться райцентр Летичів з залишками замку та оборонним кляштором домініканців. З того часу, коли я останні раз був в Летичеві (2009 рік), замок значно відродили. Територія навколо нього стала доглянутою.
P4167705
Перша згадка про Летичів в письмових джерелах датується 1265 роком. Спочатку місто носило назву Лещин і було розташоване на лівому березі річки, там де знаходився дерев'яний костьол. Після знищення міста татарами воно було відбудоване на правому березі річки i почало носили назву — Летичів. У 1362 році землі, де знаходиться Летичів, надійшли у власність Коріатовичів. Саме за їх панування у Летичеві для оборони від татар було збудовано фортецю, перші згадки про яку датуються 1411 роком. У 1429 році Летичів отримав статус міста. В 1430 році в місті вже існував костьол. У 1466 році польським королем Казимиром IV Ягеллончиком місту було надане магдебурзьке право. У XV столітті Летичів залишався ареною боротьби литовців з поляками.

Читати і дивитися даліCollapse )

Дивіться також: ЛЕТИЧІВ-2009
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 28th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]