?

Log in

No account? Create an account
November 3rd, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 3rd, 2014

Вінниця [Nov. 3rd, 2014|06:46 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Вінниця - один з моїх найулюбленіших обласних центрів. Звичайно, за кількістю і якістю пам'яток його неможливо порівняти з Чернівцями, Львовом та Луцьком, проте охайність міста і вдала спроба його очільників і мешканців зробити з міста "цукерку" виправдала себе. Вінниця - місто, в яке постійно хочеться повертатися. Вона - чи не єдине місто, яке хочеться любити не за красу архітектури, а за його прагнення стати найкращим.
P4167809
У 1362 році після розгрому татаро-монголів землі на Поділлі перейшли під владу литовського князя Ольгерда. Територія Побужжя була віддана в керування племінника князя Федора і Костянтина, які почали будувати на цих землях фортеці. Серед них була і Вінниця, літописання якої починається з 1363 року і пов'язане з прагненням Великого Литовського князівства затвердити своє панування на Поділлі. У 1565 році місто стає повітовим центром Брацлавського воєводства. Перший замок було споруджено на високому місці лівого берега. У 1558 році з метою підсилення захисту від ворогів була збудована нова фортеця на острові Кемпа. В 1640 році Вінниця отримала Магдебурзьке право.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link12 comments|Leave a comment

Будатин [Nov. 3rd, 2014|09:01 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Будатинський замок розташований в передмісті Жиліни на березі річки Ваг. Замок виник в другій половині XIII століття, як охоронний, на броді біля Вага та її притоки Кісуци. Фортеця була у королівській власності, а на початку 14-го століття її придбав Матуш Зак. В 1551 році був перебудований в ренесансному стилі наступними володарями замку - Суногами. В XVII столітті обнесений новою стіною з бастіонами. В період бароко замок був оточений великим парком. В 1745 році збудована барокова каплиця і закладений парк. Останніми власниками, з кінця 18го століття і по 1945 рік, були Закиси, що надали замку його нинішній вигляд. Був реконструйований в 1922-1923 роках. В наш час в замку розташований Повазький Музей.
PA184256

Читати і дивитися даліCollapse )
Link3 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 3rd, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]