?

Log in

No account? Create an account
November 4th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 4th, 2014

Оравський Град [Nov. 4th, 2014|01:00 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Оравський Град, мабуть, найсуворіший і брутальніший з майже двохсот словацьких замків. Він гордо височить над селом Оравський Підзамочок на вершині 112-метрової вапнякової скелі. Дістатися сюди не так просто. Їхати поїздом треба до станції Ruzomberok, що між Попрадом та Жиліною. Далі - двома автобусами з пересадками. Ще можна доїхати до станції Kraľovany (але там не всі поїзди зупиняються), а далі - регіональним поїздом до Оравського Підзамочка. Але варто перемогти всі ці трабли, щоб побачити один з найвражаючих замків Європи.
PA174205
Замок як би висить вертикально над річкою, і саме це розташування дало йому ще одно назву - "орлине гніздо". Замок знаходиться в дуже красивому і мальовничому місці. з будь якого боку його вид приголомшує.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link6 comments|Leave a comment

Замок-палац у П'ятничанах [Nov. 4th, 2014|07:02 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

П'ятничанський замок-палац — колишній маєток Грохольських, розташований в П'ятничанах - північному передмісті Вінниці. Був закладений брацлавським земським суддею Міхалом Грохольським разом з старшим сином — брацлавським воєводою Марціном у другій половині 18 століття. Будівля збудована татарськими та турецькими полоненими як оборонний замок-палац. На деякій відстані від самого замку були розміщені башти, від яких ішов рів та вал. До замку вели ворота з двома будинками. На рові та валах стояла ще одна циліндрична башта.
P4167788
Марцін був одружений з Цецилією Мишкою-Холоневською. Після Марціна в палаці мешкав його син Міхал Грохольський, староста звенигородський. Його дружина Марія Сліжньовна сприяла перебудові замку ззовні, наказала змінити декорації стін всередині. Будинок був підвищений та були добудовані 2 бічні павільйони. Також у цей час були збудовані нові стайні, возовня, голубятник та інші господарські будівлі. Їхній син Генрик Кипріян закінчив перебудову та оздоблення салонів. Останім власником маєтку був його внук — Здзіслав Грохольський.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 4th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]