?

Log in

No account? Create an account
November 5th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 5th, 2014

Тренчин [Nov. 5th, 2014|08:17 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Як я вже писав, у Словаччині - безліч потужних і фотогенічних замків, яки за своєю могутністю не поступаються німецьким чи французьким. Один з таких замків - Тренч'янський Град, який розташований над містом Тренчин в західній частині Словаччини. Місто лежіть в історичному регіоні Поважжя, назва якого походить від річки Ваг, на якій стоїть Тренчин. Ще на початку першого тисячоліття нашої ери на території сучасного Тренчина знаходилося місто Лаургаріціо, де розташовувався римський легіон. З тих пір, а саме з 179 року на скелі біля Тренч'янського Граду залишився римський напис, пов'язаний з Маркоманськими війнами.
PA184298
XIV століття ознаменувалося розквітом Тренчина в панування Матуша Чака, резиденцією якого став Тренч'янський замок. У 1412 році король Сигізмунд I Люксембург надав Тренчину право вільного королівського міста. У XVII століття місто переживало облогу турецьких військ, але залишається непокореним.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 5th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]