?

Log in

No account? Create an account
November 7th, 2014 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 7th, 2014

Попрад-Татри [Nov. 7th, 2014|01:30 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Попрад-Татри - залізнична станція в місті Попрад - центрі туристичної індустрії Словаччини. Власне, нічого особливо цікавого тут немає, якщо не рахувати види на засніжені Високи Татри, які добре видно з залізничної станції. Поруч - гірськолижні курорти. Здавалось би, туристична сутність Попраду мала б мати на увазі розвинуту туристичну інфраструктура. Але ж ні. Поїсти тут ніде: ні не вокзалі, ні на автовокзалі, ні поблизу. Тому затримуватися тут немає жодного сенсу. Але якщо ви подорожуєте Словаччиною, побувати тут вам доведеться: всі туристичні шляхи проходять через Попрад.
PA194405

Засніжені Татри!Collapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 7th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]